Yalova Teknopark’a kimler başvurabilir?
Yalova Teknopark'a 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri yürüten veya yürütmek isteyen girişimci/firmalar başvurabilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabulü Nasıl Yapılmaktadır?
Başvuru değerlendirmeleri projenizin konusunda uzman kişilerden oluşan Hakem Heyeti tarafından yapılır. Hakem Heyeti biri sektör uzmanı, ikisi öğretim üyesi olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır. Firma yaşı 0-3 yaşında olan başvurular bir hakeme gönderilmektedir. Hakemlerin görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulunca ilgili yasa hükümlerine göre karara bağlanır ve karar yazılı olarak firmalara bildirilir. Firma Teknokpark'a kabul edilebilir, koşullu kabul edilebilir ya da firmanın Teknopark başvurusu reddedilebilir.
Yalova Teknoparka başvurular ücretli mi?
Yalova Teknopark'a yapılan proje başvurularından ücret alınmaktadır. Ücret miktarı belirli kriterlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Yalova Teknoparktaki ofis alanları nasıldır?
20 m2 den başlayan çeşitli büyüklüklerde ofislerimiz bulunmaktadır. Ayrıca 80 m2 üretim atölyelerimiz de bulunmaktadır. Modüler yapıya sahip ofislerimiz sayesinde istenilen büyüklükte ofis imkanı tanınmaktadır. Kabul edilen firmalara, tüm iletişim, internet ve elektrik altyapıları tamamlanmış faaliyet gösterilmesine hazır ofis alanları tahsis edilir. Firma arzu ettiği takdirde, gerekli izinlerin alınmasından sonra ve ayrıldığında teslim aldığı şekilde ofisi geri teslim etmeyi taahhüt ederek ofis alanının kendi kullanımına göre iç tefrişatını yaptırabilir. Yapılacak değişiklikler Yönetici Şirketi'e proje olarak sunularak onay alınması gerekmektedir.
Başvuruların Değerlendirilme Süresi nedir?
Proje başvuru dosyanızın portal üzerinden tamamlanmasını takiben 10-15 gün içinde değerlendirme sonucu alınmaktadır.
Hakem Heyeti Kimlerden oluşmaktadır?
Hakem heyeti firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman akademisyen ve sektör uzmanlarından oluşmaktadır.
Başvurular Kabul edilmezse Ne olur?
Başvurusu uygun görülmeyen girişimcilerin/firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.
Yalova Teknopark’ta faaliyet gösterecek firmaların Yükümlülükleri Nelerdir?
Yalova Teknopark'ta yer almaya hak kazanan ve 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar, bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Bunun dışında Firmalar, Yönetici Şirket ve/veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik olarak faaliyet formlarını doldurmak gibi başlıca yükümlülükleri vardır.
Bölgede Yer Alan ve Tüm Projeleri Tamamlanan, Devam Eden Projesi Olmayan Firmalar İçin Nasıl Bir Yaptırım Uygulanır?
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılması” gerekir.
Yalova Teknopark’ın Avantajlarından Siz de Hemen Faydalanın
Teknopark yönetim sistemimizden; girişimci başvuruları, hakemlik işlemleri, insan kaynakları, danışmanlık, iletişim sistemimizin butünleşik otomasyonu gibi departmanlara hızlı ve kolay erişebilirsiniz.